Antalet unga människor som varje år beviljas förtidspension har i många år ökat stadigt. Mellan 1990 och 2006 steg siffran från 1500 till 4400. De skenande förtidspensionerna var en av de frågor som alliansregeringen i valet 2006 sökte mandat för att få stopp på.
Men under den nya regeringens första mandatperiod steg istället antalet ytterligare till 6200 nya varje år. Totalt sett går nära 27 000 unga hemma med förtidspension idag. Det visar siffror från Försäkringskassan.
Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) medger att det är ett misslyckande.
– Det är en politisk katastrof att det blivit så här, säger han till SvD.

Det finns ingen tydlig bild av vilka unga mellan 15 och 29 år det är som förtidspensioneras, men enligt Försäkringskassan handlar det till 70 procent om killar och tjejer med psykiska diagnoser. Enligt både Ulf Kristersson och Stig Orustfjord finns ett problem med skolungdomar med inlärningssvårigheter som aldrig kommer ut på arbetsmarknaden utan direkt går hem med aktivitetsersättning.
Socialförsäkringsministern lovar att prioritera frågan och har satt målet att minska antalet nya förtidspensioneringar av unga med ”ett par tusen om året”, som han säger till SvD.

Antal förtidspensionerade unga/år: 

  15-19 år
20-24 år 25-29 år
Totalt
2006 2001 9032 8349 19382
2007 2333 10593 9318 22244
2008 2528 11666 9753 23947
2009 2901 12793 10187 25881
2010 3041 13380 10176 26597

Källa: Försäkringskassan