– Vi framförde att vi kräver en lagstiftning om rätt till heltid som innebär att heltid ska vara norm på arbetsmarknaden. Och vi tycker åtminstone att hon ska ta chansen och införa det i välfärdssektorn till att börja med, säger Annelie Nordström till Kommunalarbetaren.
Menar du att en heltidslagstiftning bara ska införas i den offentliga sektorn?
– Ja till att börja med men vi är medvetna om att det för kommunerna behövs en långsiktighet kring det här med statsbidragen i så fall.
Enligt Nordström lyssnade arbetsmarknadsministern intresserat, särskilt när Kommunal tog upp jämställdhetsaspekten vad gäller deltidsproblematiken.
– Vi fick en insikt om att hon tycker att det här med jämställdhet är viktigt, säger Annelie Nordström.

Direkt efter den borgerliga valsegern i höstas gick Kommunals ordförande ut och förklarade att det nu fick vara slut med ”gnällandet på Mynttorget”, och att Kommunal skulle bli bättre på att framföra sina krav till regeringen.
Kan man se den här uppvaktningen som ett led i Kommunals nya strategi?
– Ja det kan man säga. Förbundsstyrelsen har ju diskuterat hur vi ska agera. Under förra mandatperioden var vi nog chockade över att det var en borgerlig regering. Nu har vi insett att vi kommer att ha en borgerlig regering i fyra år till och då måste vi försöka påverka. Som våra stadgar säger, att vi ska främja våra medlemmars villkor, då måste vi försöka påverka dem som sitter vid makten.

Vid mötet med Engström tog Kommunal också upp problemen kring migrerad arbetskraft i allmänhet och krävde att regeringen tar större ansvar för till exempel villkoren för alla de bärplockare som kommer till Sverige varje år.
Förbundet diskuterade också arbetsmarknadspolitiken och krävde ett slut på Fas 3 i Jobb – och utvecklingsgarantin.
– Fas 3 är en riktig dålig åtgärd, tycker vi. Det är en åtgärd som inte på något sätt rustar deltagarna för framtiden. Den skapar undanträngningseffekter på våra arbetsplatser. Regeringen borde satsa på plusjobb i stället.
Tog ni upp krav om kollektivavtal i Fas 3 eller bättre ersättning än dagens 65 procent i a-kassa, i bästa fall?
– Nej vi tycker i princip att Fas 3 är en åtgärd som ska bort, den bör ersättas med andra åtgärder som exempelvis plusjobb.
I december 2010 var knappt en femtedel av deltagarna i Fas 3 medlemmar i Kommunal.