Endast fyra av de 30 största yrkena har jämn könsfördelning. De yrkena är läkare, högskolelärare, kockar och kokerskor samt administratörer i offentlig förvaltning.
Redan vid valet till gymnasiet sker en uppdelning. Flickor väljer oftast hantverk och omvårdnad. Pojkarna väljer teknik, industri, fordon och bygg. Det är val som påverkar ekonomin resten av livet.

Yrken/andel kvinnor
1    Undersköterskor / 93%
2    Vårdbiträden / 83%
3    Försäljare i handel / 62%
4    Barnskötare / 89%
5    kontorspersonal / 78%
6    Företagssäljare / 28%
7    Förskollärare / 78%
8    Grundskollärare / 78%
9    Programmerare / 21%
10  Hotell- och kontorsstäd / 79%