SVAR: Din fråga är intressant. Det verkar emellertid ligga mer bakom den  än att det ”bara” handlar om beordran att hälsa på kollegan. Varför, till exempel, ska ni ha ett rehabiliteringsmöte? Har någon varit sjuk på grund av situationen?  Varför måste du besöka psykoterapeut för att bli stärkt inför ett möte med ”mobbaren”? Varför kan den tidigare kollegan inte bara strunta i att du inte hälsar? Generellt sett är naturligtvis ingen tvingad att hälsa på någon annan. MEN när det gäller hövlighet på jobbet både kan och ska arbetsgivaren ställa krav. Om någon uppträder otrevligt, och det gäller i synnerhet mobbning, eller på andra sätt försvårar sam­arbete, social arbetsmiljö eller arbetsresultat, då har arbetsgiv­aren skyldighet att gripa in. Om denne från början hade lyssnat på dina ursprungliga klagomål  hade problemen troligen redan varit lösta. Nu har nya problemkomplex uppstått, som de måste ta itu med.Ur medmänskligt perspektiv kan man lätt förstå dig. Du har tidigare blivit kränkt och vill ”ge igen”. Men jag undrar om du inte gräver en grop åt dig själv? Att vägra hälsa löser inga problem utan har, som du märkt, orsakat nya växande problem. För dig!