Svenska krigsfilmer hör inte till det vanliga. Några soldater, placerade nära den norska gränsen mitt under kriget 1942, blir lite för nyfikna över vad som finns på andra sidan gränsen och en tillfångatas av tyskarna. En hemlig räddningsaktion inleds och snart sprutar blodet över bioduken och det pangas rejält.

Ganska spännande, det medges. Men det är något störande med filmen. Det känns som att formen – en svensk krigsfilm som vill mäta sig med de värsta hollywoodproduktionerna – tagit överhanden. Berättelsen får stryka på foten.
Sen hade det inte gjort något om historien hade känts aningen mer trovärdig. Detta är fria fantasier utifrån en faktauppgift om att nästan 300 svenska soldater försvann under kriget, varav de flesta antagligen deserterade.

Men gillar man krigsfilm är detta ett bidrag så gott som något.