SVAR: Att flytta anställda mot deras vilja är inte OK. Det krävs att arbetsgivaren har väldigt starka skäl för att göra så och dessa skäl måste arbetsgivaren redovisa för både anställda och fack.Eftersom din fråga är väldigt allmänt hållen är det svårt att ge ett detaljerat svar, men om ni inte fått veta varför ni omplacerats tycker jag ni ska be om ett ordentligt besked på den punkten.