SVAR: Branschvanetillägg är ett lönetillägg som finns i det privata serviceentreprenadavtal Kommunal har med Almega.  Det berör medlemmar som jobbar åt städbolag som utför uppdrag åt kommuner och landsting på entreprenad. Efter två respektive fem år får man då ett extra tillägg på lönen.Som anställd i kommunen omfattas man inte av avtalet,  så du kan tyvärr inte göra anspråk på detta tillägg. Däremot borde förstås din kommun belöna trogna arbetstagare i den årliga lönerevisionen.