SVAR: Om anställningstiden är längre än en månad är ­arbetsgiv­aren skyldig att skriftligt informera om de villkor som gäller för anställningen. Detta ska ske senast en månad efter det att arbetstagaren börjat arbeta och står att läsa i lagen om anställningsskydd. Om förändringar sker under pågående anställning ska också dessa redovisas. Huvudregeln är att den part som hävdar att man slutit ett avtal med visst innehåll också har bevisbördan för det. Men att bevisa vad som avtalats i ett anställningsförhållande ligger i grunden på arbetsgivaren, eftersom denne är skyldig att klargöra de viktigaste villkoren kring anställningen för arbetstagaren. Prata med sektionen, så kan de hjälpa er! (Du hittar den genom att gå in på www.kommunal.se  Klicka på länken ”kontakta oss”och sedan ”sektion”. Välj sedan efter geografisk hemvist.)