I dag överlämnade bemanningsutredningen sitt betänkande ”Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige” till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. Där ges förslag på åtgärder för att följa Europaparlamentets direktiv när det gäller personal som hyrs ut av bemanningsföretag.

Utredaren Birgitta Nyström föreslår att bemanningsdirektivet skrivs in i en ny svensk lag. Lagen ska garantera att personer som hyrs ut av bemanningsföretag ska ha minst samma grundläggande arbets- och anställningsvillkor som de skulle haft om de anställts direkt i inhyrningsföretaget. Reglerna om likabehandling gäller redan för de företag som har kollektivavtal och den nya lagen innebär därför ingenting för de flesta.

Claes-Mikael Jonsson, jurist på LO, saknar en del i betänkandet och det är att företagen fortfarande kan använda bemanningsföretag permanent, i stället för att anställa.
– Vi hade velat ha en tidsgräns för hur länge man kan hyras ut till ett företag, till exempel fyra månader.