Det är i en rapport från Socialstyrelsen som 79 procent av vårdtagarna med hemtjänst i Mellerud, säger att de är nöjda med maten, skriver lokaltidningen TTela. Med den siffran hamnar de högst i landet.

Granskningen visar också att bland de äldre som bor på särskilda boenden i Mellerud, är bara varannan nöjd med maten. De får samma mat som de äldre med hemtjänst. Kommunens kostchef tror att det beror på att valfriheten med två rätter än så länge bara finns i hemtjänsten.