KA skrev i veckan om Vetlanda, där 56 sägs upp inom äldrevården. Annelie Nordström träffade personal i Vetlandas äldrevård strax före jul.
– Jag frågade sektionen om de diskuterat läget med kommunens politiker, och det hade de. Politikerna svarade att de hade jämfört sig med sin ”tio-kommunergrupp” och inte ”låg sämst”. (En tiokommuner-grupp är en grupp där tio kommuner inom regionen jämför kostnader och verksamhet.)
Annelie Nordström säger att hon allt oftare stöter på liknande argument.
– Politiker är mycket räddare att bli utpekade som några som satsar mycket på omsorg, än att få frågor om varför de satsar så lite. Det har nästan blivit en tävlan om hur lågt man kan komma.

Det här mönstret är mycket oroväckande både för dem som behöver äldreomsorg och för alla som arbetar i äldrevården, säger Annelie Nordström.
– Vi har tagit upp det vi sett med Socialstyrelsen och även med äldreminister Maria Larsson. Och till ministern har vi framfört kritik om att hon bara lägger tonvikt vid mer kompetens i äldrevården. Det handlar i första hand om för låg bemanning, det talar hon sällan om.