I höstas berättade KA om Emma Nilsson som fick missfall och sedan blev nekad fortsatt jobb på en lantgård i Skåne. Hon anmälde sin arbetsgivare till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Och nu har Arbetsdomstolen (AD) bestämt att det var både könsdiskriminering och brott mot föräldraledighetslagen. Bonden ska därför betala Emma Nilsson 30 000 kronor.
– Det är skönt att vi vann men det blev lite lågt skadestånd tycker jag, säger Emma Nilsson.

DO hade yrkat på 160 000 kronor. DO:s jurist Anders Wilhelmsson är förvånad över att ersättningen blev så låg.
– Med den nya lagen från 1 januari 2009 skulle det bli avskräckande nivåer. 30 000 är ingen höjning jämfört med tidigare, säger han.
Emma Nilsson anmälde också arbetsförmedlingen till DO, eftersom hennes stödperson därifrån avrådde bonden från att anställa henne. DO utreder ärendet. Emma Nilsson och Anders Wilhelmsson hoppas nu på högre skadestånd från arbetsförmedlingen.