Arbetsförmedlingens statistik över antalet varsel som de kommunala arbetsgivarna haft planer om, ger en liten bild av arbetsmarknadsläget ute i kommuner och landsting. Sen kan arbetsgivarna ha ändrat planerna och dragit tillbaka en del av varslen, så siffrorna säger inget om hur många som faktiskt sagts upp. Statistiken visar enbart de besked kommuner och landsting gett till Arbetsförmedlingen.
2009 var ett rekordår, då besked om varsel lämnades in för nästan 9 000 personer i kommuner och landsting. Inte sen början av 90-talet hade så många uppsägningar planerats för som det året. 2010 var motsvarande siffra nere på drygt 2 500.
Samtidigt var det förra året betydligt fler varsel än i början av 2000-talet då varselsiffrorna aldrig kom över 1 000-strecket.

SÅ HÄR MÅNGA BESKED OM VARSEL OM UPPSÄGNING HAR KOMMUNER OCH LANDSTING LÄMNAT IN TILL ARBETSFÖRMEDLINGEN UNDER 2000-TALET:

 

Kommun

Landsting

Totalt:

2010

1999

556

2555

2009

6871

2113

8984

2008

2365

142

2507

2007

1699

24

1723

2006

718

67

785

2005

1445

218

1663

2004

2702

451

3153

2003

850

894

1744

2002

344

99

443

2001

330

425

755

2000

593

54

647

 Källa: Arbetsförmedlingen