Skötaren Helena Anderzon tycker att Mönsterås hårda tobakspolicy är bra och skulle själv helst vilja sluta röka.

Mönsterås är en av de 13 kommuner i landet som gått längst för att förhindra rökning på arbetstid. I den tobakspolicy som den centerstyrda Smålandskommunen antog 2007 står bland annat att rökare i verksamheten ska hänvisas till särskilt anvisade områden utomhus och att man under en arbetsdag bara får röka på lunchen. Det står också att Mönsterås kommun har som mål ”att samtliga medarbetare ska vara rök- och tobaksfria”.

Lena Svensson är Kommunals sektionsordförande i Mönsterås. Hon berättar att facket varit med och samverkat när tobakspolicyn kom till. Men hon beskriver också en process som inte varit hundra procent smärtfri.
– Det är klart det har varit diskussioner. På arbetsplatserna gick pratet: Ska chefen ha koll på oss hela tiden?
I tobakspolicyn står också att kläder som används i det ”vårdnära arbetet” inte ska utsättas för rök. I praktiken innebär det att personal som jobbar i hemtjänsten och utsätts för rök från brukare helst inte ska använda de kläderna hos nästa rökfria brukare.
– Vi påtalade att det inte skulle fungera, berättar Lena Svensson. Ska man byta kläder utomhus? Det har arbetsgivaren förstått, det blir lite kallt…

Kommunals sektionsordförande Lena Svensson berättar att det har varit många diskussioner om tobakspolicyn i Mönsterås.Kommunals sektionsordförande Lena Svensson berättar att det har varit många diskussioner om tobakspolicyn i Mönsterås.

I stället har man aktivt arbetat för att införa luftrenare hos de gamla som röker, och där finns också särskilda skyddsrockar som personalen ska ta på sig. Något som kan låta bra i teorin, men i praktiken är det många äldre som kopplar ur luftrenaren så fort personalen har gått.
– I hemtjänsten fungerar det så att är jag ickerökare och far illa utav rök behöver jag inte gå hem till en som röker. Sen kan det finnas dagar då det inte funkar och då kanske man måste,  säger Lena Svensson.

Nicklas Fyhn är Kommunals huvudskyddsombud i kommunen och jobbar som skötare för psykiskt funktionsnedsatta på dagverksamheten Kuggen. Där är de flesta av brukarna rökare och även om han själv bara ”tar nån cigg ibland”, säger han att det kan vara svårt att inte trilla dit.
– De jag jobbar med vill ju gärna ta en kaffe och sitta och röka och prata. Ur arbetsgivarens synpunkt gör jag fel då. Och en helt rökfri arbetsmiljö kommer vi aldrig att kunna uppnå, för då får inte mina klienter hjälp.

”En helt rökfri arbetsmiljö kommer vi aldrig att uppnå”, säger Nicklas Fyhn, huvudskyddsombud.”En helt rökfri arbetsmiljö kommer vi aldrig att uppnå”, säger Nicklas Fyhn, huvudskyddsombud.

Nicklas får medhåll av kollegan Helena Anderzon. Hon röker 10 till 15 cigaretter om dan, men säger ändå:
– Det är en förnuftig policy som kommunen har tagit. Men man får utgå från vilken arbetsplats det handlar om.
Enligt kommunens policy ska de anställda på Kuggen hänvisa
brukare som röker till en särskild plats utomhus. Att bara be dem att ställa sig utanför ytterdörren är egentligen inte tillräckligt.
– Men om jag ber någon flytta sig ännu längre bort från dörren kan det upplevas som provocerande. Det är alltid en balansgång inom psykiatrin, säger Helena Anderzon.
Mönsterås erbjuder de anställda hjälp att sluta röka, Helena har själv testat det mesta.
– Jag har provat att sluta väldigt många gånger. Men det funkar inte. Givetvis är man fullt medveten om att det är farligt.

Men Helena tillhör en minoritet. Faktiskt är Kalmar län det län där kvinnor röker minst. Och rökning överhuvudtaget minskar i hela Sverige, samtidigt som de offentliga arbetsgivarna gör det svårare och svårare för sina anställda att röka. Enligt siffror från Sveriges Kommuner och Landsting har 64 kommuner infört rökfri arbetstid. Och fler blir det.
Men till målet att alla anställda ska vara ickerökare har Mönsterås en bit kvar. För även om de flesta verkar ense om att det röks lite mindre nu i kommunen är det fortfarande många som spjärnar emot. Kommunals Lena Svensson säger:
– Det finns de som tänker ”jag tänker minsann inte sluta röka, för det ska inte policyn bestämma”.

Tobakspolicy

Ur Mönsterås kommuns tobakspolicy:

• Mål: Att samtliga medarbetare ska vara rök- och tobaksfria.

• Rökning får ej ske under arbetstid. Lunchen räknas inte som arbetstid.

• Arbetsgivaren erbjuder avvänjningsstöd till den medarbetare som vill bli tobaksfri.

• Cheferna tar upp hälsofrågor, där tobak- och rökavvänjning ingår, inför nyanställning och i medarbetarsamtal.