Statsministern ser ett problem med att mer än 700 000 av kvinnorna arbetar mindre än 35 timmar i veckan. Inte bara kvinnor med småbarn, utan kvinnor i alla åldrar.
Fredrik Reinfeldt har helt rätt i att detta ger kvinnor sämre möjligheter i karriären, lägre pensionspoäng och en mer ojämlik fördelning av det obetalda jobbet hemma, där kvinnor jobbar cirka 8 timmar mer i hushållet än män varje vecka. Lönetappet handlar för Kommunals medlemmar om i snitt drygt 3 000 kronor i månaden före skatt, framhåller Kommunals ordförande Annelie Nordström.
Men Reinfeldts recept utgår från den verklighet han lever i själv, och bortser från en rad problem som hindrar exempelvis Kommunals kvinnliga medlemmar att gå upp i arbetstid.

Han föreslår att det ska bli ännu lättare (billigare?) att köpa hushållstjänster, så att även LO-medlemmar kan frigöras från hushållsarbete och barnpassning och arbeta mera. En jämställd man är inte nog, slår han fast. Men det är inte brist på rut-arbetare som är huvudorsaken till kommunalarnas deltider, utan brist på heltidsjobb i kommuner som fortfarande ser neddragen bemanning, bortsparade tjänster och delade turer med långa arbetsdagar som lösningar. En 55-årig uska som nekas heltid på äldreboendet där hon jobbar är knappast hjälpt av eget städavdrag.

Till detta kommer brist både på förskoleplatser och omsorg på obekväm arbetstid. Att förskolan idag har allt fler barn per anställd gör inte problemen mindre, men där verkar Reinfeldt och Kommunals ordförande vara överens om att något behöver göras.  Men är regeringen beredd att skjuta till de pengar som behövs  i offentlig sektor? Vill de avskaffa vårdnadsbidraget? Och är kommunerna redo att bli de visionära arbetsgivare som måste till för att heltid ska gå att förena med familjeliv och tid för barnen? Det kan ingen rut i världen ersätta! 

En lag om rätt till heltid behövs. Men den öppnar inte paradisets portar. Deltidsfällan kan bli en heltidsfälla om inte våra behov av att andas, kramas, och vara tillsammans också vägs in.
Ett mänskligt arbetsliv ska ge oss ork att leva också.