Också vi i Sverige behöver hjälp av ILO för att t ex värna principen om likabehandling och vår fria förhandlingsrätt mot EU-domstolens oacceptabla domar i bl a Laval- och Rüffert-fallen (om offentlig upphandling). ILO:s högsta juridiska organ kommer, på begäran av LO och TCO, i början av mars 2011 med sitt utslag när det gäller Lavalfallet. Sannolikt fälls Sverige och därmed indirekt också EU-domstolen. Men kommer den svenska regeringen (och EU) automatiskt att följa ILO:s utslag? Svaret är tyvärr nog nej. Då krävs ett omfattande fackligt och politiskt arbete för att få regering, riksdag och de politiska partierna att se till att Sverige följer sina skyldigheter mot ILO. Kommunal måste ta på sig en än mer framträdande roll för att skapa ökad kunskap och respekt för ILO:s normer på alla plan och Kommunals lokala företrädare bli bär-are av ett sådant budskap.

ILO är det enda FN-organ dit arbetarna och deras fackliga organisationer i världens länder kan gå för att få rätt. Tack vare kraven från ILO har exempelvis regeringen i Japan nu lovat ge offentliganställda rätten att förhandla kollektivt om löner och arbetsvillkor och brandmän rätt att organisera sig.
I juni nästa år väntas ILO anta en ny konvention och rekommendation som handlar om över 100 miljoner ofta väldigt unga kvinnor och migrantarbetare som arbetar som hembiträden. De tillhör en av de mest rättslösa och utsatta kategorierna av arbetstagare.
Syftet är att säkerställa rättigheter som t ex ett eget låsbart rum, rimliga arbets- och vilotider, att ens pass inte ska kunna konfiskeras av arbetsgivaren, att en säker tillflyktsort ska finnas för dem som utsätts för övergrepp och, inte minst, rätt att få organisera sig fackligt. Låter det som rimliga humana krav?
I alla fall inte för Svenskt Näringsliv som agerar emot en sådan konvention. Låt oss se till att inte arbetsgivarna får som de vill!

Ulf Edström,
tidigare internationell chef på LO och styrelseledamot i ILO.