Andel kommuner med högre* lokala lägstalöner för…

  Kommuner
med ind. löner
Utan
ind. löner
… vårdbiträden (utan utb.) 49%  76%
… undersköterskor 54% 79%
… barnskötare (utb.) 56% 79%
… städare 45% 67%
… ekonomibiträden 52% 79%
… vaktmästare  45% 58%
Genomsnittsnivåer för lokala lägstalöner    
… vårdbiträden (utan utb.) 16 900 18 100
… undersköterskor 18 500 19 400
… barnskötare (utb.) 18 300 19 100
… städare 17 100 18 000
… ekonomibiträden 17 500 18 100
… vaktmästare                     18 000 18 800

* Högre än löneavtalets 15 685 kr respektive 17 385 kr när yrkesgymnasium krävs.