Rabén & Sjögrens plan var att redigera bort n-ordet i originalmanuset, men för att få tillstånd till det måste man vända sig till Sveriges Författarförbund, som förvaltar den sedan 1991 avlidne författaren Åke Holmbergs rättigheter. Och författarförbundet sa nej.
– Vi har ett ansvar som förvaltare av rättigheterna och vi vill inte i efterhand gå in och ändra på upphovsmännens texter, för då skulle vi inte framstå som pålitliga eller säkra förvaltare över tid. Jag förstår att det här är en svår sak för förlaget om de vill ge ut den här texten i sitt ursprungliga skick eller inte. Men vi vill respektera texten som den ser ut, säger Mats Söderlund, ordförande för Sveriges Författarförbund.

Rabén & Sjögren valde då att inte ge ut boken alls.
– Då sa vi att då kan inte vi ge ut den, säger förläggaren Marie Augustsson.
Något Mats Söderlund säger att han kan förstå, men samtidigt beklagar:
– Jag tycker att det är lite synd, därför att det är fantastiska böcker och man hade kunnat sätta in dem i ett sammanhang och föra ett kort resonemang om det här i förordet och ge ut den ändå.

Istället väljer nu Rabén & Sjögren att i höst ge ut boken Ture Sventon i Stockholm.
Och det är inga negrer i den?
– Nej, det är det inte, säger Marie Augustsson.

1953 gavs "Ture Sventon i Paris" ut första gången. Författare Åke Holmberg och illustratör Sven Hemmel.