När investmentbolaget Bure köpte S:t Göran 1999 från landstinget kostade det 250 miljoner. Idag är det en affär som handlar om 15 miljarder. Politikerna i Stockholms läns landsting är oeniga om hur framtiden för S:t Göran ska se ut. Vård- och hyresavtalet med Capio går ut om två år, och redan nu börjar processen om vad som ska hända då.
– I samband med att Bure köpte sjukhuset 1999 fick vi igenom att vi skulle fortsätta följa de kollektivavtal vi hade när sjukhuset var landstingsägt, och att vi skulle ha fortsatt meddelarfrihet, berättar Kevin Thompson. Vi har också ett poängsystem som gör att vi har lite bättre ersättningar på kvällar, helger och nätter, och en vinstdelningssystem. Man vet inte hur det går med våra villkor om till exempel ett utländskt bolag köper S:t Göran.

I den borgerliga alliansen är man inställd på en upphandlig där någon privat aktör ska få sluta ett nytt tioårsavtal. Vänstern vill att landstinget tar tillbaka sjukhuset i egen regi och Socialdemokraterna och Miljöpartiet tycker att underlaget för upphandlingen är alldeles för dåligt och att även landstinget, till exempel något av landstingets sjukhus ska kunna lägga bud.

Kevin Thompson pekar på andra problem, oavsett vem som kommer att driva sjukhuset:
– Landstinget har steg för steg sänkt ersättningen för att tvinga fram rationaliseringar, och det är villkoren i förfrågningsunderlaget som blir avgörande. Det finns risk att det blir som inom äldreomsorgen på många håll, en nedåtgående spiral där kvaliteten sänks steg för steg.

Bakgrund

1994 blev S:t Görans sjukhus i Stockholm ett landstingsägt bolag. Det köptes 1999 av investmentbolaget Bure som slöt ett sexårsavtal med Stockholms läns landsting. 2000 skapas Capio AB, som har 15 000 anställda och verksamhet i sex länder.

Idag är S:t Görans sjukhus ett helägt dotterbolag inom Capiokoncernen som ägs av riskkapitalbolag. Vårdavtalet med Stockholms läns landsting som också hyr ut lokalerna går ut vid årsskiftet 2012/2013.