– Anledningen till att deltidsarbetslösa bör behandlas relativt generöst är att deltidsarbete fungerar som språngbräda till heltid. Genom generös ersättning till deltidsarbetslösa blir det mer attraktivt för heltidsarbetslösa att söka deltid som en väg till heltid, säger professor Bertil Holmlund till Kommunalarbetaren.

I rapporten, som är en del av den så kallade Långtidsutredningen, skriver Holmlund och medförfattaren Susanne Ek att en optimal ersättningstid för deltidsarbetslösa, om man jobbar halvtid, är 40 veckor. Översatt till regelverket i a-kassan skulle begränsningen då slå till vid 100 dagar i stället för vid 75 dagar som i dag, ett krav som bland annat Kommunal hade inför valet.
Författarna kommer också fram till att ersättningsnivån bör vara högre än för heltidsarbetslösa, och ligga på drygt 90 procent i stället för nuvarande 80 procent. Ett aktivitetsstöd, som för heltidsarbetslösa, efter att den bortre gränsen i försäkringen har nåtts, bör också införas, enligt Holmlund och Ek.
I en internationell utblick visar författarna att deltidsarbetslösheten ökat i hela världen, utom Japan, mellan 2007 och 2009.
Högst deltidsarbetslöshet bland länderna i jämförelsen har Italien följt av Tyskland och USA. Sverige hamnar någonstans i mitten och har högre deltidsarbetslöshet än Spanien, Kanada och Storbritannien.

Som Kommunalarbetaren tidigare rapporterat (nr 1/11) är en stor andel av de arbetslösa helt utan arbetslöshetsersättning i dag, på grund av de tuffa reglerna för inträde i a-kassan. För deltidsarbetslösa gäller detta i ännu högre grad. Enligt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, som Holmlund och Ek refererar till i rapporten hade 2009 endast cirka 30 procent av de deltidsarbetslösa arbetslöshetsersättning.