Solen Ljuset & tiden
Vinsten är
Hoppet Styrkan & tron
Blommorna är bonus
och kramarnas behag
Vinsten är att få leva
i fred och frid även idag.