Det var i höstas som LO:s avtalssekreterare Per Bardh tog upp behovet av en sådan gemensam kartläggning. Syftet är att man ska genomlysa hela arbetsmarknaden när det gäller hur uppsägningar går till och syna påståenden från båda sidor om hur reglerna fungerar.
– Det är positivt att man sätter sig ner och försöker få en gemensam bild av hur regelverket fungerar i praktiken, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund. Det finns så mycket tyckande och påståenden i den här frågan.

För Kommunals del är turordningsreglerna inget stort problem, förklarar hon.
– Nej, vi är mycket restriktiva med att göra undantag från turordningsreglerna i LAS, och vi har sällan tvister med arbetsgivarna om detta. Det finns ju möjligheter att göra undantag inom lagens ram. Om arbetsgivarna skulle vilja göra ytterligare undantag behandlas frågan i vår förbundsstyrelse. Och det är sällan det förekommer.

Tanken är också att den arbetsgrupp som ska skapas också ska jämföra turordningsreglerna i Sverige med andra länder, de nordiska länderna och andra länder i Europa, som Tyskland.