Inga himlastegar, ingen genväg.
Vi tar oss fram på en känd men
obeträdd väg.
Ingen tull, inga pass.
Begränsningarnas tid förbi,
snart glömd.
Som vin föreställer vi oss
den rinnande vindens smak