De 56 som nu är uppsagda och får gå om ett halvår motsvarar 44 helårsanställda. I september inleddes förhandlingarna, då talades det om att 75 skulle sägas upp i ett första steg, sedan kunde det komma ytterligare uppsägningar. Skälet var arbetsbrist.
– Det handlar inte om arbetsbrist utan om dålig organisation, säger Marita Molin som har förhandlat. Varje äldreboende har ringt in egna vikarier, och det har lett till att många har fått fast tjänst, lasats in. ”721:or” som de kallas, efter regeln att vikariat övergår i fast anställning efter 721 las-dagar.
Den som arbetat längst har arbetat i fyra år.
– Det finns inte så många andra jobb i Vetlanda, säger Marita Molin. Det finns stålindustri och hus- och fönsterfabriker, traditionella mansjobb.

Facket uppmärksammade den dåliga personalorganisationen för flera år sedan, och förhandlingar ledde till att ett bemanningscentrum skapades.
– Men alla verksamheter använder inte bemanningscentret än, därför kan inte arbetsgivaren veta hur många som behövs där, säger Marita Molin. Vi har också talat med politikerna som säger att verksamheten inte ska bli lidande på det här. Men vi har förklarat att det inte kommer att gå att upprätthålla kvaliteten om 44 årsarbetare plockas bort från vården.
Facket har begärt konsekvensanalys av uppsägningarna, och kommunen har förklarat att följderna ska utvärderas och rapporteras till den samverkansgrupp som finns.
– För dem som har jobbet kvar kan följderna bli att de får flytta till andra arbetsplatser, säger Marita Molin.

Bakgrund

”Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.”
Paragraf 5 i Lagen om anställningsskydd, LAS.

Kommunal har mellan 700 och 800 medlemmar i vård och omsorgsarbete i Vetlanda.