Vid Nobina i Umeå tvingas all personal alkotestas, även verkstadspersonal, tjänstemän och andra som inte kör bussarna. Testen går till så att när någon börjar och slutar sin tjänst ska hon blåsa i ett munstycke som är kopplat till ett skåp där eventuell alkohol i utandningsluften registreras.

Alkotesten anmäldes till Datainspektionen, DI, av en anställd som anklagade företaget för att använda alkoskåpet som stämpelklocka.
DI säger i sitt beslut att den tror på Nobinas ledning som försäkrar att alkotesten inte används för att kolla när någon stämplar in eller ut.

Däremot tycker DI att det är för många som testas. Nobinas ledning har valt att testa alla för att inte förarna ska känna sig utpekade. DI säger att det endast är rimligt att testa förare och annan personal ”som har direkt betydelse för att säkra framförande av fordon”. Om andra också ska testas krävs deras samtycke säger DI i sitt beslut.