Fram till 2009 var arbetsgivarna varje år tvungna att kartlägga om det fanns ”osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män”.
Sedan ändrades lagen så att sådan kartläggning bara behöver göras vart tredje år. Olika arbetsgivarorganisationer hade då tryckt på för en förändring. Många vill helt slopa kravet på lönekartläggningar.

Personalcheferna i 226 av landets 290 kommuner har besvarat en enkät från SKTF-tidningen.
97 stycken säger att man gjort en lönekartläggning 2010.
49 uppger att arbetet med att kartlägga lönerna pågår.
80 gjorde det inte alls under förra året.
Innan lagen ändrades gjorde 80 procent av kommunerna lönekartläggningar.

Ett tiotal kommuner säger till SKTF-tidningen att de i fortsättningen bara kommer att göra kartläggningar vart tredje år.

Syftet med kartläggningen enligt Jämställdhetslagen:

Att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt.