– Man måste ha väldigt klart för sig vem som har vilken roll. Det är inte Försäkringskassans uppgift att ställa diagnoser och det är inte läkarnas uppgift att säga om man har rätt till sjukpenning eller inte, säger Kristersson och bedyrar att läkarna fortfarande har en ”extremt viktig uppgift”.
– Men det har varit ett stort problem att det ofta har saknats fullständiga underlag i de komplexa sjukfallen och det är en orsak till att man nu vill gå längre och standardisera olika sjukintyg.
De regionala skillnaderna i bedömning som fanns tidigare innebar en stor rättsosäkerhet, påpekar han.

Men visar inte de här tragiska fallen att Försäkringskassans bedömningar däremot blir för hårda och fyrkantiga?
– Det sker fel i alla verksamheter. Vi pratar om ett system som hanterar extremt många beslut varje år och där en väldigt liten andel leder till överklaganden och ännu färre leder till ändringar.

Så att människor hamnat i kläm beror inte på de nya sjukreglerna utan på enstaka handläggares misstag?
– Ja, det har inte med de nya reglerna att göra. Jag tror bara att det får mer uppmärksamhet nu. När man förtidspensionerade 73000 personer varje år kunde man dölja väldigt många svåra avvägningar som aldrig kom upp till ytan.

Christina Reyes öde vill Ulf Kristersson inte kommentera.
Politiker säger alltid att de inte vill kommentera enskilda fall, men när börjar de enskilda fallen bli så många att det är dags att ta ansvar för dom?
–  Jag tolkar din fråga närmast som en oförskämdhet. Jag kan inte ta ansvar för beslut som jag inte har fattat. Jag tar ansvar för att systemen är korrekta. Vi ser en del brister och vi tittar bland annat på frågan om det finns en fyrkantighet om besluten om förtidspension men vi har inte kommit nära något beslut än.