Fridsamhet är eftertänksamhet.
Illvillighet kan bli gräslighet.
Hederlighet står för ärlighet.
Frikostighet är generositet.

Hjälplöshet behöver medvetenhet.
Kamratlighet kan ge förnybarhet.
Generositet är också humanitet.
Jämlikhet ger oss delaktighet.

Ihärdighet ger oss duglighet.
Frimodighet blir medvetenhet.
Undfallenhet kan vara blygsamhet.
Solidaritet,ett av de vackraste ord jag vet.