– Jag tror att det här blir jättebra, och helt rätt att vi gör det redan nu, säger Marika Olofsson. Hon är ordförande för Kommunal Gotland fram till årsskiftet, sedan ledamot i styrelsen för Kommunal Öst som också omfattar Östergötland och Sörmland.
– Annars hade vi gått i väntan på det som skulle komma under ett helt år. Medlemmarna kommer att vänja sig vid att vända sig till sektionerna i högre grad.

Jan Rehn är ombudsman på Gotland, och låter lika positiv:
– Det ska bli skitkul. Vi ombudsmän och de förtroendevalda får ett större nätverk, kan specialisera oss och ge bättre service till medlemmarna.
Jan Rehn bor på Gotland, som tidigare utgjorde en avdelning, den minsta i förbundet med 4 000 medlemmar. Nu går Gotland, Sörmland och Östergötland samman.
– Vi klarade inte av att ge våra privatanställda medlemmar den service de ha rätt att kräva.

På Gotland har det funnits en och en halv ombudsmannatjänst. I Kommunal Öst blir det 11 eller 12.
– Nu kanske man rentav kan få en vikarie när man har semester..
Likaså kommer de två sektionsstyrelserna på Gotland nu att ingå i ett stort nätverk där de kan dela erfarenheter.
– Det kommer att bli ett lyft, tror Jan Rehn.  
Varför valde Gotland att gå samman med just Sörmland och Östergötland?
– Vi hade andra idéer först. Men vi fann att vi hade mycket gemensamt, med liknande struktur av arbetsgivare; många små arbetsplatser, jordbruk, kyrkor. Vi hade inte lika mycket gemensamt med till exempel Stockholm.

Nu är det också klart vad de nya sammanlagda avdelningarna ska heta och var avdelningskontoren ska ligga. Men bortsett från Kommunal Öst, sker starten för de nya avdelningarna först vid årsskiftet 2011/2012.

Kommunals nya avdelningar.
Grafik: Elin Steen

Kommunal Öst: Gotland, Sörmland och Östergötland, kontor i Norrköping.
Kommunal Sydost: Blekinge, Kalmar län och Kronoberg, kontor i Växjö.
Kommunal Sydväst: Halland och Jönköpings län, kontor i Värnamo.
Kommunal Vänerväst: Skaraborg och Kommunal Älvsborg, kontor i Alingsås.
Kommunal Västra Svealand: Värmland och Örebro län, kontor i Kristinehamn.
Kommunal Bergslagen: Dalarna och Västmanland, kontor i Borlänge.  
Kommunal Mitt: Gävleborg och Uppsala län, kontor i Gävle.
Kommunal Mellersta Norrland: Västernorrland och Z-Jämtland, kontor i Sundsvall. 

Dessutom fortsätter avdelningarna i Västerbotten, Norrbotten, Skåne, Väst och Stockholms län som tidigare.