Den som blivit utsatt för våld av en närstående möjlighet kan behöva få professionell hjälp att ta itu med sin situation, komma vidare. Om någon i familjen är med i Kommunal, finns möjlighet att utan kostnad få upp till tio stödsamtal med legitimerad psykolog eller psykoterapeut.

– Vi har ett nätverk med 300 terapeuter runt om i landet som vi förmedlar till dem som vi får kontakt med, berättar Marie Liljeqvist. Hon arbetar på Kris- och Traumacentrum, Danderyds sjukhus, som sköter förmedlingen.

Räcker tio stödsamtal?

– Det är en bra början, och beror på i vilken situation man är i. Först kan det handla om att få stöd sp att man orkar ta tag i sin situation, ta sig ur ett förhållande, anmäla övergrepp. Har man kommit ur en svår relation kanske man fortfarande är rädd, har mardrömmar.

Jourtelefonen som man kan ringa till är öppen på vardagar mellan kl 7.30 och 21. Inom ett dygn får man uppgift om till vem man kan vända sig.

– Det är mest kvinnor som ringer, barn känner inte till den här möjligheten, även om de omfattas, säger Marie Liljeqvist. Men även män utsätts för våld, våldet finns i alla typer av relationer.

Fakta

Jourtelefon 020-95 38 27, öppen vardagar 07.30 – 21.00
Utsatta personer i familjer där någon är med i Kommunal kan få upp till tio stödsamtal med legitimerad psykolog eller psykoterapeut. Full sekretess gäller.
Möjligheten att få stödsamtal gäller fall av våld i nära relationer, inom familjen.