Äldreomsorg
De äldre ska få större inflytande över äldreomsorgen, enligt den nationella värdegrund som införs.

Personlig assistans
Den som ska börja arbeta som personlig assistent åt ett barn ska visa utdrag ur belastningsregistret. Företag som ordnar personlig assistans måste ha tillstånd och den brukare som själv är arbetsgivare måste anmäla det till Socialstyrelsen.

Bussförare
18-åringar får bli bussförare om de gått förarutbildning i gymnasiet eller motsvarande.

Vården
Vårdgivare måste utreda händelser som hade kunnat leda till en vårdskada.

Studera
Den som studerar får tjäna 136400 kronor per år utan att det påverkar studiemedlen.

Arbetslösa
De första 14 dagarna kan man få sjukpenning även om man inte anmält sig på Arbetsförmedlingen.

Föräldrar
Om ett omyndigt barn dör kan föräldrarna få 10 dagar med tillfällig föräldrapenning.