SVAR: En person som fick en tidsbegränsad sjukersättning beviljad med start senast juni 2008 kan få den förlängd upp till 18 månader, dock längst till och med december 2011. Sedan går det inte längre att få denna ­sjuk­ersättning. Exempel:  Om man fick en tidsbegränsad sjukersättning på tre och ett halvt år beviljad från och med juni 2008 går denna ersättning ut i slutet av december 2011. Personen kan då få förlängning med max 18 månader, men inte längre än till och med december 2012. Detta innebär att personen som mest kan få tidsbegränsad sjukersättning till och med sista december 2012. Sedan är man ”utförsäkrad”. Det innebär att personen, trots att denne fortfarande är sjuk, förbrukat alla sina sjukdagar och måste följa reglerna som gäller därefter.
Se upp för att blanda ihop det faktum att man blivit ”utförsäkrad” med att Försäkringskassan nekat förmåner med bedömningen att personen har återfått arbetsförmåga. Bland annat gäller att endast de som blivit utförsäkrade har rätt att genomgå Arbetsförmedlingens introduktionsprogram.