Du kan ha rätt till havandeskapspenning om du har ett fysiskt påfrestande arbete och din arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av graviditeten.  Det kan till exempel handla om tunga lyft eller påfrestande, ensidiga rörelser.
Du kan också ha rätt till havandeskapspenning om du har ett arbete som du inte får utföra på grund av risker i arbetsmiljön. Din arbetsgivare har ansvaret för att bedöma om du kan fortsätta arbeta eller inte, men i första hand gäller omplacering. Om din arbetsgivare inte har möjlighet att omplacera dig till ett lättare eller mindre riskfyllt arbete, kan du ansöka om havandeskapspenning hos Försäkringskassan.  Har du fler frågor kring din arbetssituation, kontakta din sektion och be om hjälp.