SVAR: I de flesta avtalen om tjänstepension finns det möjlighet att ta ut partiell tjänstepension.  Det finns dock inget avtal eller någon lagstiftning som samtidigt ger dig rätt att förändra din tjänstgöringsgrad i motsvarande mån. Om du arbetar heltid och vill ta ut pension med 25 procent är det alltså inte säkert att din arbetsgivare går med på att du i fortsättningen arbetar 75 procent.