I sparsyfte lade sjukhuset ned sin lungklinik förra året. Hälften av patienterna kom till medicinkliniken och hälften till infektion. Personalen från lungkliniken splittrades också.

Nyligen kom ett nytt förslag från sjukhusledningen som innebar att alla lungpatienter skulle flyttas till infektion. En dålig idé, tyckte Kommunal och Vårdförbundet. Både för arbetsmiljön och patientsäkerheten är det mycket dåligt att blanda olika patienter, säger Jan-Olov Lampinen.
– Då sa sjukhusdirektören ’kom med förslag själva’. Jag gick hem och funderade och skrev ett förslag. Jag kom att tänka på ortopedklinikens utbildningsavdelning, jag är ganska övertygad om att alla lungpatienter från infektion skulle få plats där.
– Jag vill återföra personalens kompetens till lungpatienterna. Mitt förslag kan öppna för den möjligheten.

Till tidningen Dagbladet säger sjukhusdirektören Sigbjörn Olofsson att Kommunals förslag är väldigt bra.