Lagändringen gäller även för alla offentliga bolag som sysslar med myndighetsutövning och som till mer än hälften ägs av stat kommun eller landsting.

Anställda i privata företag berörs inte av lagändringen. De saknar meddelarfrihet och det kan vara saklig grund för avsked av en anställd i ett sådant företag som offentligt kritiserar sin arbetsgivare.
Kommunal kräver att privat verksamhet som finansieras med skattepengar ska omfattas av samma meddelarfrihet som om den hade drivits i offentlig regi.