SVAR: Vid icke tidsbegränsad ­sjuk­ersättning gör Försäkringskassan, precis som du skriver, vanligen en förnyad utredning minst vart tredje år. När det ska ske framgår också av beslutet om sjukersättning.
Från och med 1 januari 2009 gäller dock särskilda regler för personer som beviljats varaktig sjukersättning från och med juli 2008 eller tidigare. FK kommer inte att göra någon förnyad utredning av deras arbetsförmåga,  utan sjukersättningen fortsätter att bara löpa på.
Eftersom du fick din varaktiga sjukersättning från och med september 2007 omfattas du av de särskilda reglerna och slipper en förnyad utredning av arbetsförmågan. Dessa regler fanns ju inte när du fick beslutet, vilket jag tror kan förklara att FK ändå skrivit om förnyad utredning i ditt beslut. Jag rekommenderar dig dock att kontakta FK för att få detta bekräftat.
Om du får ytterligare sjukersättning, i ditt fall 75  procent eller hel sjukersättning, kommer du inte längre att omfattas av de särskilda reglerna. I så fall gör Försäkringskassan åter en förnyad utredning minst vart tredje år.