SVAR: Du har en sysselsättningsgrad om 94 procent hos kommunen och därför blir vik­ariatet hos landstinget en så ­kal­Iad bisyssla. I kollektivavtalet på det kommunala området sägs att arbetstagaren på begäran ska anmäla bisysslan till arbetsgivaren och lämna de uppgifter som behövs för bedömning av bisysslan.
Arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om denne finner att den kan inverka hindrande för arbetsuppgifterna eller innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens.
Eftersom din sammanlagda sysselsättningsgrad blir så hög som 144 procent är det möjligt att arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan med hänvisning till att den inverkar hindrande för arbetsuppgifterna. Arbetsgivarens bedömning tas för gott om inte arbetsgivaren agerar godtyckligt eller otillbörligt.