SVAR: Normalt betalar den nya kommunen för en pågående OSA-anställning, som ska stärka arbetstagarens möjligheter att få och behålla ett reguljärt arbete. Före anställningen har alltså personens behov och möjligheter prövats och dessa behov finns förmodligen kvar eftersom anställningen varat fram till flytt. Kommunen som personen är skriven i är betalningsansvarig för eventuell OSA-anställning, och att då inte betala för eller köpa en redan påbörjad OSA-anställning hos tidigare kommun,  innebär att vederbörande anställd återigen kan falla utanför arbetsmarknaden. Det i sin tur skapar troligen andra kostnader för den nya kommunen i stället för skatteintäkter.
I det här läget bör den nya kommunen köpa en OSA-placering av tidigare kommun, eftersom lönebidraget från staten finns kvar och personen i fråga har chans till reguljärt arbete på sikt. Detta är dock inte tvingande enligt förordningen och därför kunde du sägas upp.