Idag undertecknades ett omställningsavtal, KOM-KL, för omkring 1,1 miljoner anställda i kommuner och landsting.

Avtalet innebär individuella insatser och ekonomiska förmåner för den som sägs upp på grund av arbetsbrist. De som omfattas är tillsvidareanställda och har arbetat minst 40 procent och varit anställd minst ett år. Den kompletterande omställningsersättningen ger tillsammans med a-kassa 80 procent av lönen i 200 dagar och 70 procent i 100 dagar. Den som fyllt 61 år och inte vill stå till arbetsmarknadens förfogande kan få 60 procent av tidigare lön under perioden 61 – 65 år när de inte har några a-kassedagar kvar.

Förhandlingarna startade för snart åtta år sedan. På den privata och statliga arbetsmarknaden finns sedan länge omställningsavtal.
En av dem som skrev på avtalet idag var Kommunals ordförande Annelie Nordström.
– Det har tidvis varit väldigt trögt, nästan dött i förhandlingarna, säger hon. Maktbalansen har förskjutits under de här åren, synen från arbetsgivarna har varit att man ska göra så lite som möjligt för de anställda. Därför känns det extra bra att vi nu nått fram till en uppgörelse.
Annelie Nordström lyfter fram det hon ser som viktigast i avtalet:
– Att det kommer att finnas resurser till aktiva åtgärder som kan sättas in redan under uppsägningstiden, utbildning och annat som ger människor möjlighet att byta bransch. Det är särskilt viktigt för Kommunals medlemmar som inte har så lång utbildning.
Hon har själv sett behovet när hon arbetade en period som personalchef i en liten kommun.
– Jag minns hur det var när jag satt med någon som blivit uppsagd, hur vi försökte få fram pengar från arbetsförmedlingen eller försäkringskassan för de insatser som behövdes.

En annan viktig del är det särskilda stödet för äldre, som gör att de kan klara sig fram till pensionen, förklarar hon.
– Även de som slitit ut sig i jobbet och blivit sjukskrivna och uppsagda kan få del av det här stödet.
Alltför många kommunalare som sägs upp till exempel i vården, har blivit kvar och fått en osäker tillvaro som vikarier. Nu har de chans att byta till något annat. När uppsagda inom vården får hjälp att komma in i andra branscher, kommer det inte att finnas en reservarme som är beredd att rycka in när det blir brist på arbetskraft, påpekade Annelie Nordström.
Ingela Gardner Sundström, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation, höll med om att det inte var bra att hantera personal på det viset.
– Vi behöver utveckla vår personalpolitik, arbeta med heltider och annat så att vi får mer stabila och trygga anställningar.

Omställningsavtalet

- Börjar gälla 1 januari 2012
- Ersätter AGF-KL, Avgångsförmåner för anställda
- Omfattar tillsvidareanställda enligt AB (Allmänna bestämmelser) med minst 40 procents sysselsättningsgrad sedan minst ett år, som sägs upp på grund av arbetsbrist.
- Aktiva omställningsinsatser som kurser och individuell rådgivning,
- särskild omställningsersättning, utfyllnad över taket i arbetslöshetsförsäkringen upp till 300 dagar, 80 procent de första 200 dagarna, sedan 70 procent.
- Ettårig uppsägningstid gäller för den som fyllt 57 år vid tidpunkten för uppsägningen och varit anställd minst tio år, annars gäller 6 månader
- I uppgörelsen ingår en separat skrivning i protokollet om särskilt stöd till dem som fyllt 61 år när de sägs upp och som varit anställda i minst 10 år, och som väljer att inte stå till arbetsmarknadens förfogande. De kan få ersättning som motsvarar 60 procent av lönen tills de fyller 65 år.
- Omställningsinsatserna finansieras genom att 0,1 procent av arbetstagarnas lönesumma avsätts till detta, det innebär mellan 250 – 300 miljoner kr varje år. 

Bakgrund

Omställningsavtal ger uppsagda rätt att få stöd när de söker jobb. Det kan vara en coach som ger hjälp att skriva CV och ansökningar. Det kan också vara en kortare utbildning eller möjlighet till praktik. Avtalet kan också ge ekonomisk ersättning, som engångsbelopp eller som utfyllnad av a-kassan.

Sedan tidigare omfattas ungefär hälften av de anställda på arbetsmarknaden av omställningsavtal. Det är anställda i staten, Svenska kyrkan och privata företag med kollektivavtal.

Sedan 2003 har fack och arbetsgivare förhandlat om ett omställningsavtal för drygt en miljon anställda i kommuner och landsting.
De omfattas i dag av försäkringen AGF-KL som ger ekonomisk ersättning utifrån ålder och anställningstid. I fjol fick 1 035 personer, oavsett facktillhörighet, totalt 41,3 miljoner kronor från pensionsbolaget KPA som sköter majoriteten av utbetalningarna. Ytterligare 200 personer får ersättning från en annan förvaltare.
AGF-KL upphör att gälla 1 januari 2012.