– Vi kan säga att hon eller han behöver ett halvårs rehabilitering för att klara av att arbeta, men om personen bara har 20 dagar kvar till utförsäkring kan Försäkringskassan ändå dra in ersättningen, säger sjukgymnasten och rehabvägledaren Åsa Gnospelius.
Hon samordnar specialistteamets arbete på Sophiahemmets rehabcenter. Här har man i många år på uppdrag av Försäk­ringskassan utrett långtidssjukskrivna med en komplex sjukdomsbild.
– Oftast har de ett för dåligt utlåtande från sin husläkare och Försäkringskassan behöver en ordentlig funktionsutredning, för att kunna fatta ett beslut, säger Åsa Gnospelius.
Efter att ha samlat in det underlag som redan finns gör varje specialist en egen bedömning av personens förutsättningar.
– Jag tittar både på bakgrundsfaktorer som vad som hänt i uppväxten, men även hur personen har försökt hantera sin situation och vilka mönster som gör att personen fastnar i sina problem, förklarar Simon Bonnevier, som är psykolog och specialist på kognitiv beteendeterapi.

I sin gemensamma
slutsats enas specialistteamet om en procentuell nivå för hur mycket de tror att personen klarar att arbeta. Men denna nivå används enbart som en rekommendation av handläggaren på Försäk­rings­kassan.
– Handläggarna är inte medicinskt skolade, så därför rimmar det väldigt dåligt att det är de som ska besluta om vilken funktionsbegränsning de sjukskrivna har, säger Åsa Gnospelius.