Det här var regeringens andra nederlag riksdagen, och beslutet fattades efter en lång debatt. Regeringspartierna tycker att kommunerna själva är bäst lämpade att bestämma hur mycket personal demensboenden ska ha.
– Min fasa är att riktlinjer blir ett hinder för att ta lokala hänsyn, sa moderaten Margareta Kjellin.

Oppositionspartierna tycker att de brister som avslöjats i demensvården visar att kommunerna inte klarar detta själva.
– Vi kan inte hålla med om att det kommunala självstyret är så heligt att vi accepterar vilken demensvård som helst, sa socialdemokraten Lena Hallengren.

Kommunal har drivit kravet på regler om bemanning. Därför är beslutet en stor seger, tycker ordförande Annelie Nordström.
– Nu fortsätter jobbet med att se till så att riktlinjerna blir bra och att staten via statsbidrag tillför resurser så att detta inte blir ett slag i luften, säger Annelie Nordström i ett pressmeddelande.

Det som händer nu är att regeringen väntas ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer för bemanningen. När Socialstyrelsen i våras presenterade riktlinjer för demensvården fanns inte bemanningen med. Man tyckte inte att de studier som fanns gav tillräckligt stöd för detta.
Nu får Socialstyrelsen se om det kommit några nya studier, eller göra så gott det går utifrån det som finns.
– Får vi uppdraget ska vi lösa det på bästa möjliga sätt. Vi måste ju komma med någonting, säger Ulla Höjgård på Socialstyrelsen.