Få frågor har avhandlats i en så omfattande demokratisk process som beslutet om kollektiv hemförsäkring som togs av kongressen 1997. 2007 anslöt sig Kommunal till LO-paketet som ger ett bättre försäkringsskydd för de mest utsatta, de som inte har en arbetsgivare och de som inte kan få en tjänstegrupplivförsäkring.

Poängen med en kollektiv hemförsäkring är att kostnaden slås ut på ett mycket stort kollektiv, ju större desto lägre kostnad. Siffrorna för premien 2011 ser ut så här:
Kommunal (LO-paketet): 613 kr per år.
Förbund som inte har LO-paketet: 906 kr per år.
Individuell hemförsäkring: 1214 kr per år.

Ulrika Lundgren, ombudsman
Anders Bergström, förbundskassör