På Försäkringskassan delar man inte fackets bild av att myndigheten oftare har börjat underkänna de försäkringsmedicinska utredningar som de själva beställer.

På LO/TCO Rättsskydd har man sett flera sådana fall i år. Är det försvarbart att lägga så mycket skattepengar på en utredning om ni ändå underkänner den?
– Vi beställer en utredning för att kunna göra en bättre bedömning, men vi har också andra underlag som ska vägas emot den. Till exempel andra utredningar som vi själva har gjort på avstämningsmöten, där vi har kallat in behandlande läkare, arbetsgivare och den försäkrade själv, säger Cecilia Udin.

Men hur kan en handläggare utan medicinsk kompetens köra över ett utlåtande från ett helt specialistteam som gjort en veckas utredning?

– De kan det utifrån att man kan ha andra underlag som säger annorlunda än vad specialistteamet säger.
Cecilia Udin understryker att hon inte vill tala om Christina Reyes fall. Hon vill bara ge ett svar på generell grund.

Men en alkoholiserad människa som går med rollator och väger 36 kilo, vilken typ av arbete på den reguljära arbetsmarknaden kan hon få tror du?
– Även om hon har rollator kan hon kanske arbeta sittande.

Men om hon väger 36 kilo?
– Jag vet inte om vikten har någon betydelse för att klara ett arbete. Men sen om hon kan få ett arbete, det är inte vårt ansvar.
Försäkringskassan vill inte svara på om det var fel att neka Christina Reyes ersättning, trots att hennes dotter Benita Uusitalo har gett Kommunalarbetaren fullmakt att ta del av hennes mammas uppgifter.

Men hur ska man ställa myndigheten till svars om ni vägrar svara?
– Genom att man kan få sitt försäkringsärende prövat efter en överklagan, säger presschef Staffan Karlsson.