Valnederlaget ska inte skapa panik. Alliansen ökade knappt i valet och kommer inte att klara sitt viktigaste löfte, att avskaffa utanförskapet genom jobb. Alliansen kommer att straffas för detta 2014. Lägg till splittringen. 1976 förlorade Socialdemokraterna makten till C, M och FP. Idag består borgerligheten av sex partier (M, C, FP, KD, MP och SD). Alla kommer inte att klara nästa val.
Partier som C, FP och V dör utan skattebidrag och media. S är annorlunda. Så länge banden till facken består kan partiet komma igen. Högern inom S vill göra upp med välfärdssamhället men bromsas av att de lågavlönade har ett inflytande över partiet via LO. Sahlin ville göra sig fri från LO genom en allians med det anti-fackliga Miljöpartiet, men banden med facken finns ännu kvar.

Rådslag krävs till försvar av industri och välfärd. Industrijobben ökar i ”svenska” företag men minskar i Sverige. Detta krymper skattebasen och därmed pengarna till vård, skola och omsorg. Bemanningsföretag pressar löner. På 70-talet genomfördes en facklig offensiv. Reformer som mbl och las kom. Liksom fonddebatten. Förslagen räckte inte, men pekade på att de som kontrollerar företagens vinster styr utvecklingen på arbetsplatser och i hela samhället: var investera – i Kiruna eller Kina; hur utforma arbetet – själsdöd eller självstyre? Frågorna måste åter ut på arbetsplatserna.

S-kongressen behöver ett krisprogram – mot avindustrialisering, till försvar av välfärd och arbetsrätt. Men i en global ekonomi måste kontroll över vinster, investeringar och löneavtal upp på en europeisk nivå, med början i koncerner som Volvo Group. Detta för full sysselsättning och för att fälla alliansen 2014. Segrar partihögern och kapar banden till facken väntar Reinfeldt III, LO-facken blir politiskt hemlösa och Socialdemo­kraterna omvandlas till ett borgarparti. I detta läge kommer en samling runt ett krisprogram att ske, utanför S, som grund för ett nytt parti. Med sin bas inom facken.

Tomas Westerström, Kommunal
Andreas Löfdahl, IF Metall
Carola L Bodén, Kommunal
Jan Hägglund, kommunfullmäktigeledamot