– Något är allvarligt fel när Försäkringskassan börjar underkänna sina egna utredningar, säger Olov Östensson, jurist på LO/TCO Rättsskydd och

som är den som har företrätt Christina Reyes mot Försäkringskassan.
En försäkringsmedicinsk utredning görs på beställning av Försäkringskassan i komplexa och svårbedömda sjukfall. Den sjukskrivnes hela situation bedöms av ett team med läkare, psykolog, sjukgymnast, socionom och arbetsterapeut. Syftet är att ta fram fördjupad information om hur sjukdomen påverkar arbetsförmågan.
– Det handlar om ett 15 till 20 sidor långt utlåtande av specialister, säger Olov Östensson.

Enligt fackets jurister betydde ett utlåtande om att personen saknade arbetsförmåga tidigare i princip en automatisk rätt till ersättning. Men nu har man alltså sett flera fall där handläggare på Försäkringskassan kört över specialistutlåtandet och ändå dragit in sjukpenningen.
– När vi överklagar vinner vi i de flesta fallen, men vi har sett en tendens att domstolarna alltmer går på Försäkringskassans linje. Och om inte ens specialistläkarnas bedömningar räcker, herregud vad ska då egentligen krävas av den enskilde för att få rätt?

En utredning kostar
mellan 20 000 och 40 000 kronor och förra året betalade Försäk­ringskassan ut totalt 105 500 986 kronor till privata leverantörer. Men myndigheten utför också internt liknande utredningar.
Det finns inga siffror på hur vanligt det är att Försäk­ringskassan underkänner en FMU-utredning. Men även på landets största leverantör av specialistutredningar, privatägda  Sophiahemmet rehabcenter, vittnar man om samma tendens.
– Tidigare har våra uppföljningar visat att Försäkringskassan som regel har följt vår bedömning, men det senaste året har vi bilden av att det blivit vanligare att de går emot dem, säger Stefan Andersson, VD.