I höstas upptäcktes att gamla med demens lämnas ensamma och inlåsta på natten på Öjagården i Piteå. Sedan dess har kommunen förstärkt bemanningen med fyra personer.
Men det räcker inte, anser Socialstyrelsen. Kommunen har inte berättat på vilket sätt den ökade bemanningen gör att de boende har bättre tillsyn på natten. Enligt personalen är avdelningen fortfarande obemannad nattetid.

Socialstyrelsen har också gjort en inspektion på ett annat boende i kommunen, Norrgården. Där finns brister liknande dem på Öjagården: Boende var inlåsta i sina lägenheter, och det stod inte klart om de själva ville ha det så eller inte.
Kommunen säger att personalen låser upp dörrarna för de boende när de önskar det. Men Socialstyrelsen tror inte att det är möjligt. Norrgården består av två skilda byggnader i två våningsplan, och de två undersköterskor som jobbar på natten har inte möjlighet att ha den uppsikten över alla, anser Socialstyrelsen.

Eftersom två inspektioner på kort tid visat på allvarliga brister, tycker Socialstyrelsen att det är troligt att det finns liknande brister på andra boenden i kommunen.
I januari ska 15 nya tjänster tillsättas på kommunens tio äldreboenden.