Avtalet för Kommunals cirka 6000 medlemmar i Svenska kyrkan går ut sista mars nästa år.
I Kommunals avtalsyrkanden står bland annat:
– höjda löner med minst 620 kr (per månad och heltid), dock med ett lägsta utrymme på 2,6 procent på avtalsområdets genomsnittsförtjänst.
– lägstalönerna höjs med minst 620 kr
– särskilda ersättningar höjs med motsvarande procent
– att anställningstryggheten stärks

– Kraven motsvarar dem vi ställt på andra avtalsområden, förklarar Peter Larsson, ombudsman på Kommunals förbundskontor.
Efter nyår träffas parterna, de kommer att träffas en gång i veckan under januari.
– Men först i februari kommer arbetet igång på allvar, säger Peter Larsson.