– SD:s planer är ny information för mig, Vi får fundera över hur vi ska hantera det om det kommer upp, säger Patrik Björck, socialdemokratisk ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott.

Bakom tveksamheten ligger att det krävs att S, V och MP aktivt går på Sverigedemokraternas linje i frågan. På måndag (20 december) ska riksdagen besluta om arbetsmarknadspolitiken i regeringens budgetförslag. S, V och MP har lagt en gemensam så kallad reservation där de i stället föreslår sin egen politik på området, bland annat höjd a-kassa, men också sänkta avgifter för medlemskap i a-kassorna. Sverigedemokraterna tänker inte stödja hela den reservationen, där sammanlagt åtta motioner ingår.

– Vi kan inte stödja hela reservationen, det finns ingen möjlighet. Men vi är beredda att stödja de här två motionerna. Det blir upp till S, V och MP. Risken finns att det blir prestige i frågan, att de vill ha igenom alla åtta motioner, säger Sven-Olof Sällström, Sverigedemokraternas ledamot i arbetsmarknadsutskottet.

 Fullföljer SD sin linje innebär det att den gemensamma röd-gröna reservationen ställs mot SD:s bifall till två motioner om att höja taket i a-kassan, så att fler får ut 80 procent i ersättning.  Skulle förslaget gå igenom innebär det inte så jättemycket på kort sikt. Båda motionerna är krav på så kallade tillkännagivanden. Det betyder att regeringen får bakläxa och måste återkomma till riksdagen med hur man ser på förslaget.

– Det finns inga tankar i motionerna på finansiering eller utformning. Och det behöver inte betyda att vi måste lägga ett nytt förslag, Det här förslaget skulle kosta fem miljarder kronor per år, säger Tomas Tobé (M), ordförande i arbetsmarknadsutskottet.

 Han ser det inte heller som något stort nederlag om SD och de röd-gröna tillsammans skulle få igenom det här.

– I stort så får vi igenom alliansens politik. På grund av att vi inte har majoritet i riksdagen kommer vi att få ett antal voteringsnederlag.

Enligt Sverigedemokraternas Sven-Olof Sällström har SD försökt komma i kontakt med Socialdemokraterna för en eventuell uppgörelse. Men S har inte besvarat inviten.

En av de riksdagsledamöter som står bakom det ursprungliga förslaget är Hans Olsson (S). Han ser inga problem med att få igenom sitt förslag med SD-stöd.

– Vem som helst får stödja vår politik. Vi ska inte förbjuda folk att tycks lika som oss, säger Hans Olsson.