Samtidigt minskar personaltätheten. År 1990 gick det 8 barn per årsarbetare, 2009 gick det 21 barn per årsarbetare, enligt nya siffror från Statistiska Centralbyrån.
Skolverket har ingen siffra för hur den perfekta gruppstorleken ska vara, men de slår fast att förutsättningarna för att kunna ha en bra verksamhet försämras om grupperna blir större.

Verket har granskat 77 fritidshem runtom i landet och konstaterar att många fritidshem nu bara ägnar sig åt barnpassning och därmed brister i det pedagogiska uppdraget. Syftet med fritidshemmen är egentligen att komplettera skolan och erbjuda en meningsfull fritid.
Den nya statistiken visar också att grupperna inom förskolan är fortsatt stora. 2009 var det i snitt 17 barn per grupp och personaltätheten låg inom förskolan på 5 barn per årsarbetare. Här är utvecklingen inte lika dramatisk som för fritidsverksamheten. Jämfört med år 1990 har antalet barn per grupp ökat från 14 till 17, och personaltätheten har minskat något.

I rapporten slås fast att det särskilt riktade statsbidrag som fanns 2005 och 2006 gjorde att antalet barn per anställd sjönk något. När detta bidrag togs bort 2007 gjorde det att personaltätheten inom förskolan gick tillbaka till samma siffror som innan bidraget infördes.
När det gäller barngruppernas storlek anser Skolverket att en grupp på cirka 15 barn är lagom för att barnen ska må så bra som möjligt och verksamheten fungera som bäst. År 2009 var det dock bara 37 procent av förskoleavdelningarna som hade 15 barn eller färre.